از اينکه سحابي آزاد شده خوش حالم. ولي بقيه شون چي؟

هیچ نظری موجود نیست: