يه خبر خوب:
قراره ما دوتايي بنويسيم!

هیچ نظری موجود نیست: