گاو
نمی دونم چرا... اما توی زبان ما، گاو فحشه. اين گاو آرام، باوقار و مهربان.
به نظر من گاو خيلی خوبه. از من که خيلی بهتره. من عاشق نگاه گاو هستم. گاوی که زنده يا مرده اش برای ما آدمها پر از منفعت و برکته.
اگر به من بود، وقتی می خواستم فحش بدم، بجای گاو يا گوساله از آدم و بچه استفاده می کردم.


گاو و گلدون
گاو و گلدون، يک رابطه است. رابطه ای عجيب، بين دو آدم (نه اين فحش نيست :) ) که هرکدوم سمبلی رو برای معرفی خودشون برگزيده اند.

هیچ نظری موجود نیست: