راننده ی بی تربيت يک توپولوف
امشب با يک عدد توپولف پرواز دارم. توپولوفی که از صدتا بوئينگ بهتره، فقط اشکالش اينه که راننده اش بی تربيته و از روی لج و لجبازی، شايد دلش بخواد ما رو بکوبه به کوه!
باکی نيست اگر گاوی بميرد
گلدونی هست که تا ابد بنويسد...

هیچ نظری موجود نیست: