مي خوام يه نامه براي مدير عامل شركتمون بنويسم و درد و دل كنم...اما فكر نكنم بخوندش...
تو يكي از مصاحبه ها يي كه موقع ورود به شركت با من كردن يارو ازم پرسيد:
- من چند تا صفت ميگم تو به خودت نمره بده.
- باشه
- راستگويي
- 17
- شجاعت
- 18
- عزت نفس
-20
...
اما اگه الان باهام مصاحبه كنه اينجوري مي شه:
راستگويي: 20 - شجاعت: 15- عزت نفس: 0

هیچ نظری موجود نیست: