امروز به ياد آوردم كه چگونه ميتوان آرامش را حتي در زير تگرگ جستجو كرد . متشكرم.

هیچ نظری موجود نیست: