نرمال
گفت: تو نرمال نيستي... چون self-heroism نداري!
گفتم: چي ندارم؟
گفت: آدماي چهارشونه با قد متوسط يا بلند كه هيكل ورزيده اي دارند حتما بايد در ذهن خودشون رو قهرمان تصور كنن و در ذهن پيروز بشن و افكار روزانه شون اين چيزا باشه نه اينكه مث تو همش به كار ودختر بازي و ... اينا فكر كنن وگرنه نرمال نيستن. تو هم نرمال نيستي.
پيش خودم گفتم اين بابا مث اينكه يه چيزايي حاليشه ها ... چند وقتيه احساس كردم كه با بقيه فرق دارم ... پس علتش اين بوده. پرسيدم
- تو چطور تو هم هيكل ورزيده اي داري ‌، قدت هم كه متوسطه تو در روز به چه چيزايي فكر ميكني؟
- آخه ميدوني من اگه يه دوس دختر توپ داشتم و رفته بودم آمريكا ، يا اصلا ماهي يه ميليون در آمد تو همين مملكت داشتم... ديگه به اين چيزا فكر نمي كردم.

واقعا كه!


هیچ نظری موجود نیست: