بعضي از آدم ها سعي دارند با توهين كردن و از بين بردن حرمت ديگران براي خودشون اعتماد به نفس و اقتدار بخرند. نتيجه اين كار هنگامي كه توسط رييس آدم انجام بشه اينه كه آدم تا يه مدتي تحمل مي كنه و سعي ميكنه با مدارا كردن مشكل رو به دست زمان حل كنه اما ... به قول نادر ابراهيمي :
" بايد ايمان داشت كه مي توان
بندگي نكرد و زنده ماند.
به گفت و گو نشستن،
گاهي،
شايد اين ايمان را
در ما بيافريند."

هیچ نظری موجود نیست: