قوانين نوشتن در گاو و گلدون
من گلدون هستم. براي نوشتن تو اين وبلاگ كه خودم ساختمش فقط يه قانون گذاشتم. اون قانون هم اين بود كه همه چيز مي شه توي اين وب لاگ نوشت به جز چيزهايي كه از نظر اخلاقي زشتند.
پس طبق اين قانون اگه گاو براي گالري الهه تبليغ كنه يا خشت خام از دوس دختراش يا خاطرات سكسيش مودبانه بنويسه اشكالي نداره... هرچند ...
به هر حال شايد اين تمرين دموكراسي باشه واسه من.

هیچ نظری موجود نیست: