گاو بد قولي نكن! مگه قرار نبود تو هم واسه گاو و گلدون يه لباس تازه درس كني؟ زود باش ديگه! آخرش خودم مجبورم دس به كار بشم و مث هميشه گند بزنم.

هیچ نظری موجود نیست: