ترديد هاي ذهني امروز تنها مانع تحقق آرزوهاي فرداي من است. تنها فرق انسان شاد و انسان معمولي در تصميم براي شاد زيستن است.
اين جملات در بحبوحه كار امروز به ذهنم رسيد. اميدوارم در حد شعار باقي نمانند.

هیچ نظری موجود نیست: