يه نكته جالب
آقا من امروز يه نكته جالب رو كشف كردم!!
اونم اينه كه اگه مي خواين نوشته جذابي بنويسيد حتما نظرتون رو قاطع و صريح بيان كنيد. حتي اگه خيلي مطمين نيستيد كه درسته!
يا از اونم بالاتر حتي اگه شما هم مثل من به هيچ اصلي تو زندگيتون معتقد نيستيد، بايد بعضي‌ وقت ها اين موضوع رو فراموش كنين و فرض كنيد كه در اون لحظه مطلب شما يك اصله.
ياد اون مطلب عصيان افتادم راجع به اينكه آدم چند دفعه بايد خودشو تخريب كنه و دوباره بسازه؟!!

میاسای ز آموختن یک زمان 
ز دانش میفکن دل‌اندر گمان 
چو گویی که وام خرد توختم 
همه هرچه بایستم آموختم 
چنان نغز بازی کند روزگار 
که بنشاندت پیش آموزگار 

هیچ نظری موجود نیست: