اين منم


اين، يک عکس خيلی خوب از منه. اين عکس احتمالاً خود خودمم. با نگاه هميشگيم. عکس رو می تونه گلدون گرفته باشه. با دوربين جديدش... .

هیچ نظری موجود نیست: