تاحالا ديديد وقتی آدم عکسهای قديم رو نگاه می کنه، چه حالی می شه؟
خيلی عجيب و جالبه... بنظرتون مياد که اااااه! اون موقع ها چقدر بچه بودم، چقدر خام بودم و... اما يادتون می ره که وقتی همون موقع بود، بنظرتون نه بچه مي آمديد، نه خام! و خودتون رو بهترين و کاملترين موجود روی زمين می دونستيد.
بعد گاهی با خودم فکر می کنم که : اگر عکسهای الان رو هم، چند سال ديگه نگاه کنم، بنظر همونطوری می رسم؟!

هیچ نظری موجود نیست: