نمايشگاه نقاشی در نگارخانه الهه

اهل نقاشی ديدن و گالری رفتن و اينها اگر هستيد، بايد اين روزها بيشتر گوش به زنگ باشيد، چون اکثر نگارخانه ها بعد از تعطيلات عيد دارند کم کم کارشون رو شروع می کنند.
امروز افتتاحيه نمايشگاه آثار خانم انسيه لاری لواسانی در نگارخانه الهه است. ساعت 4 تا 8 بعدازظهر.
هم می تونيد مستقيم به خود نگارخانه سر بزنيد (تهران - جردن - گلفام - 47) يا می تونيد نمايشگاه را آنلاين در اينجا در سايت نگارخانه تماشا کنيد.

هیچ نظری موجود نیست: