تو اين نوشته آخر صندوقخونه همون قدر زندگي جريان داره كه تو فيلم طعم گيلاس كيارستمي. اين موضوع رو اون نود درصدي(1) از مردم دنيا كه به خودكشي يك بارحد اقل فكر كرده اند بهتر درك مي كنند
(1-اين موضوع رو خود كيارستمي در مصاحبه اش با راديو آمريكا گفت).

هیچ نظری موجود نیست: