گاهی فکر می کنم که فرانسه خيلی شبيه ايرانه. همه طرفدار چپ هستند، همه هم همه ی کانديداها رو بغير از يکيشون دوست دارند، اما آخرش اونی که هيچ کس دوستش نداره می شه نفر دوم! بعد همه اعتراض می کنند، بعد آدم فکر می کنه که وا! مگه خودتون نبودين که رای دادين؟ پس مشکلتون چيه؟! بعد ميشينه فکر می کنه که لابد تقلب شده! بعد کمی آروم می شه که آخيش! بقيه جاهای دنيا هم کم خرتوخر نيست.

هیچ نظری موجود نیست: