تاوانِ اشتباه
خشت خام از ترانه(هموني كه پانزده سال داره) يادگرفت كه
قبول اشتباه و تاوان پس دادن، ساده ترين و منطقي ترين راه در مواجه با يك اشتباه
و دنبال راهِ فرار گشتن،اگر هم باعثِ يك اشتباهِ ديگه نشه، دستِ كم راهو براي تكرار اشتباه هموار مي كنه.
حيف كه خشتِ خام قبول نمي كنه كه اونم مثلِ همه امكان داره كه اشتباه كنه وگرنه حتماً از روش بالا استفاده مي كرد.

هیچ نظری موجود نیست: