نقد
منتقد خوب بودن هنر است.چون كمك مي كند بفهمي كجاي ذهنت را تخريب كني و دوباره بسازي. و چطور تخريب كني كه كمترين هزينه را بپردازي.
منتقد بد بودن اگر به اين معني باشد كه خوب نقد ننويسي بد نيست فقط بعد از مدتي كسي به نقدت بها نمي دهد. اما اگر فقط تخريب كني...
جايگاه محبت را دريابيم.

هیچ نظری موجود نیست: