دلم بچه مي خواهد،آيا كافي است؟
به جز گاهي اوقات هيچ انگيزه ديگري براي ازدواج ندارم به جز بچه دارشدن ! اونم يه دختر كوچولوي ناز ماماني.
يعني به شدت احساس خودپدربيني دارم اما احساس خود شوهربيني ندارم ! چه كنم؟
با اين طرز تفكر ازدواج كردن خطاست؟

هیچ نظری موجود نیست: