دعواي خانوادگي
دستت درد نكنه !! هيچي نمي گي؟!! گلدونو با خاك يكسان كردي... من همونقدراز HTMLسر درمي آرم كه جرج دبليو بوش از سياست اما همه اين كارها نيم ساعت طول كشيد... مي خواستي بدقولي نكني و يه دستي به سروگوش اينجا بكشي،من كه گفته بودم اگه تو بدقولي كني مجبورم خودم دس به كار بشم و احتمالا گند بزنم. تازه خيلي هم قشنگ شده... حالا كه دعوا شده بذار بگم كه من كيارستمي رو ميپرستمp: انقدر هم اختلاف هاي خانوادگي رو به اينجا نكش. ضمنا متشكرم ... بد نشده خوب كش مي آد!

هیچ نظری موجود نیست: