نمی دانم چی شده است، اما هرچه تلاش می کنم که بنويسم، نمی شود. هيچ چيز به ذهنم نمی رسد. وقتی سوالها و حرفها در ذهنم شکل می گيرند که به کامپيوتر يا اينترنت دسترسی ندارم و همه از بين می روند.

الان، فقط گفتم بنويسم، تا بگويم که خيلی دوست دارم بنويسم، اما گاهی، تنها دوست داشتن کافی نيست.

هیچ نظری موجود نیست: