تبريز يه خوبي بزرگ داره
اونم اينه كه اصلا گدا نداره. حالا من نمي دونم واقعا هيچ كس انقدر فقير نيست كه گدايي كنه يا فقيراش خيلي عزت نفس دارن يا چون هيچ كس به گدا پول نمي ده گدا ها منصرف شدن و رفتن خونشون! كاش تهران هم اصلا گدا نداشت.
ديروز يه پسر كوچولو اومد دم ماشين . گفت: واكس بزنم؟ چون اين كفشامو خيلي دوس دارم و مطمين بودم خرابش مي كنه گفتم: نه مرسي.
يهو لحنش عوض شد و مث ناله بچه گربه گفت: صد تومن بده برم غذا بخورم ... دلم درد مي كنه. درد مي كنه دلم...
نازش كردم... نشد. سعي كردم از ته دلم دوسش داشته باشم و با چشام ازش خواهش كردم كه غرور داشته باشه نشد...
من بايد چي كار مي كردم؟ كاش مي دادم كفشامو واكس بزنه.

هیچ نظری موجود نیست: