گاو

من، هنوز زنده ام.
و شما لطفاً:
1. يا کامپيوترتان را به محل کارتان نبريد.
2. يا اگر کامپيوترتان را به محل کارتان برديد، و بعد وقت نکرديد که وبلاگ بنويسيد يا جواب نامه ها را بديد، بعد ناراحت نشويد وقتی يک دوست از اينکه شما جواب نامه اش را دير داده ايد ناراحت شده است.
3. دور کردن کامپيوتر، دردی را دوا نمی کند. شما قطعاً معتاد به اينترنت، معتاد به کامپيوتر، معتاد به وبلاگ و معتاد به خيلی چيزهای ديگر هستيد.

هیچ نظری موجود نیست: