چندوقت پيش پشت يک کتاب فروشی، کتابی ديدم با عنوان سرد مزاجی در زنان. راستش کتابفروشی تعطيل بود و نتونستم کتاب رو ببينم.
تاحالا فکر کرديد که چرا فقط زنها بايد سردمزاج باشند؟! و چرا مثلاً کتابی با عنوان سردمزاجی در مردان نداريم؟

هیچ نظری موجود نیست: