گفتمان

وبلاگ هيچ فايده ای نداشته باشد، حداقل فايده اش اين است که درهای گفتمان را بين ما ايرانيان که اصلاً حاضر نيستيم جز حرف خودمان حرف هيچ کس ديگر را حتی برای يک بار فقط بشنويم باز می کند.

در مورد پاسخ مطلب شما چجور پدر مادری هستيد، دو نفر برايم نظرشان را فرستاده اند.
يکی از دوستی است که نمی شناسمش اما خيلی خيلی ازش سپاسگزارم که نظرش را برايم فرستاده است.
او گفته:


سلام
راجب سوالی که پرسيده بوديد شما چه ميکنيد اگر دختر 16 ساله خود را ببينيد؟!
من به اينکه شما کجايی هستی کار ندارم..«نميدانم که اهل شهری بودن تاثيری بر اخلاق آدم دارد يا نه»
شما چه فکری ميکنيد که اگر دخترتان را در آن حال ببينيد در را يواشکی می بنديد؟؟ به قول قديميها پيش خودت فکر ميکنی شعر رو بيخيال .قافيه رو عشق است.يا به قول اين روزيها به خودت ميگی "مرسی کلاس"! برای تربيت کردن فرزند نبايد که 16 سال بعد از متولد شدن به فکر تربيت بيفتيد!!آدمها از روز اول تولد فرزندشان مسئول تربيت آن فرزند هستند!اگر شما سعی خودتان را کرديد.و باز آن فرزند کار خودش را کرد.شما هنري نکردید.که در را یواشکي ببنديد.و پيش خودتان فکر کنيد که اينطوری بهتر است.نه داداش اينطوري نيست.اون فرزند.اگر قدر محبتها و آموزشهای شما را ميفهميد«باز تاکيد بر تربيت از روز اول».مطمئن باش که اينکار را انجام نميداد.و به اين کرده جديد شما هم احترامی نخواهد گذاشت!
چه بايد کرد؟ ميزنی بچه صدای سگ بکنه.و از طرفی يک جای اون آقا پسر شوشول طلا را داغ خواهم کرد.که تا آخر عمر هوس "اينکارها" نکند.مرحمت زياد.

و دوست ديگری که می شناسمش و خيلی دوستش دارم گفته است:


fekr konam man ham dar ro mibandam va miram,,,


در مورد نظر دوست خوب اول، حرف زياد است برای گفتن و انبوهی از نقد و تحليل. اما فعلاً فقط اينکه: من هم نمی دانم شما کجائی هستيد. اما با اينکه شما کجائی هستيد، شديداً کار دارم! شما قطعاً اهل هر جا که باشيد، ايرانی هستيد. يک ايرانی اصيل اصيل اصيل. مثل شما، شصت ميليون منهای چند نفر ديگر را هم می شناسم.

اما من، اهل جای خاصی نيستم.
من، فقط، گاوم!

(از گلدون عزيزم که emailهايمان را برايم فوروارد می کند سپاسگزارم)

هیچ نظری موجود نیست: