ممنونم از پارساي عزيز، با نوشته اش يكي از بهترين عكس ها رو از شروين و حال و هواش گرفته.

هیچ نظری موجود نیست: