سلام خشت خام. من گاوم! چون متنت رو unicode ننوشته بودی، نمی شد خوند. من editش کردم. لطفاً دوباره unicode شده اش رو بنويس.

هیچ نظری موجود نیست: