اگر بخواهيد دمي بياساييد و آرامش پيدا كنيد معمولا كداميك از كارهاي زير را ترجيح مي دهيد؟
البته فرض كنيد كه امكان انجام همه اين كارها برايتان وجود دارد:
- حمام با آب گرم
- يك گيلاس شراب خوب
- مديتيشن
- ورزش
- سكس
- غذا خوردن

نتايج يك نظر سنجي بين يك مجموعه آماري 1544نفره در سايت ريدرز دايجست راجع به همين موضوع:
26%
10%
6%
16%
27%
15%
به همان ترتيب بالا.

... تلفيقي از كارهاي بالا؟ موافقم !

هیچ نظری موجود نیست: