سلام
خيلي وقت است كه ننوشته ام. دلم براي خودم تنگ شده است. احساس مي كنم همه مي گويند گلدون خيلي خود خواه است. مگر نه اينكه اسم خودش را گذاشته گلدون!!!
يادتون هست نيمه پنهان؟ مي گفت: تواضع يعني مجامله، يعني دروغ وارونه! تازه مگه گلدون چيه؟ اون هم يه گلدون سفالي كه شايد لب پر هم شده باشه. من كه نگفتم گلم! اصلا اولش قرار نبود اسم من گلدون باشه ... اسم وبلاگم گلدون بود. اونم فقط به خاطر اينكه توش گل بشكفه نه نهال بااباب. به هر حال دوباره دارم مي نويسم. مثل سابق. لطفا تحملم كنيد. اين هم از تواضع. تا بعد.

هیچ نظری موجود نیست: