...
انقدر دلم گرفته كه نگو!
انقدر كه هيچي نمي خوام بنويسم!!
نه ! به اون هيچ ربطي نداره . الان موقعشه كه...
بگذريم.
امان از اين دادهاي عمل نكرده كه تو سينه آدم جمع مي شن! حالا مي فهمم چرا موقع رانندگي تو اتوبان داد مي زد!

هیچ نظری موجود نیست: