زياد وقتی نمانده

شما وقت می کنيد؟!

- که هم کتاب کامپيوتری بخوانيد، تا تازه از يک جزء کوچک از دنيای کامپيوتر با خبر باشيد؟ (VB.net, C#, MCSE, Security, Java, ...)
- و کتاب غير کامپيوتری بخوانيد؟ (سالن 6، پيامبر و ديوانه، ...)
- و هم روزنامه بخوانيد تا از حداقل اخبار ايران و دنيا بی خبر نباشيد؟ (حداقل همشهری)
- و هم نشريات مورد علاقه را بخوانيد؟ (دنيای کامپيوتر و ارتباطات، روزنامه آسيا، ريزپردازنده)
- و هم کار کنيد، تا زنده بمانيد: (تدريس، برنامه نويسی صفحات وب، طراحی سيستم)
- و باز کار کنيد، (تدريس خصوصی) تا بعد از اينکه زنده مانديد از حداقل حداقل امکانات يک انسان بهره مند باشيد؟ (يک رنوی قديمی، شايد... يک خانه ی اجاره ای، شايد... يک همسر، شــــايد...)
- و ايميلهايتان را جواب دهيد،
- و چندتا وبلاگ بخوانيد (گلدون، باکره، خورشيد، صندوق...)
- و به واسطه ی کارتان و مهمتر از آن عشق و علاقه تان دو سه تا سايت ببينيد
- و با تلفن، حال دوستانتان را بپرسيد؟ (علی، اون علی، امير، ...)
- و با تلفن، حال او را بپرسيد؟
- و سينما برويد، چون خيلی فيلم دوست داريد؟ (سينما فرهنگ، آخر شب)
- و هفته ای يکی دوتا فيلم جديد ببينيد؟ (spiderman, ...)
- و هرازگاهی با او تنها باشيد؟
- و مسافرت برويد؟
- و به مهمانی برويد؟
- و بنويسيد؟
- و هر يکی دو هفته، به اداره کار و اموراجتماعی برويد تا بلکه بتوانيد حقوق 6 ماه قبلتان را از يک دزد کلاهبردار بگيريد؟
- و بعد از سالها به کوه برويد؟
- و شبها بخوابيد؟

هیچ نظری موجود نیست: