او را نمی دانم. اما من هنوز دوستش دارم. هنوز، خيلی زياد.

هیچ نظری موجود نیست: