اگه اون چيزي كه من مي خوام بگم، با اون چيزي كه اون دوست داره بشنوه زمين تا آسمون فرق داشته باشه...
اگه هرچي من حس مي كنم مزه زهرمار بده اما اون فكر كنه من دارم ليمو ترش مي خورم...
اگه من بخوام انقدر يواش برم كه تمام مناظر رو بخورم اما اون آتيشش تند باشه...
اگه شبها دلش بخواد تا دير وقت بيدار بمونه اما من نتونم و هي چرت بزنم...
اگه من زورم تموم بشه اما اون فكر كنه من كوهم...
اگه من دلم بخواد با هم بريم ورزش كنيم اما اون دلش بخواد بمونه خونه...

هیچ نظری موجود نیست: