محدوديتي كه هر وقت عشقت كشيد پاتو بذاري اونورش محدوديت نيست، چارچوبه، قالبه... همه به قالب احتياج دارن. همه چارچوب رو دوس دارن. چرا؟
چون مي تونن هر وقت خواستن ازش عبور كنن و رعايتش نكنن. اما محدوديت؟!! من كه دوسش ندارم. كليك

هیچ نظری موجود نیست: