الهی شکر

حسين درخشان، در وبلاگش می گويد:
من گاو نيستم که در حالی که می‌دانم خيلی‌ها با نظراتم مخالفند، باز هم امکان نظر سنجی بگذارم. اين يک نشانه‌ است و...


اينکه او چرا گاو نيست را نمی دانم! اما از اين بابت که من گاوم و او نيست خيلی خوشحالم!

هیچ نظری موجود نیست: