در دو روز آينده برنامه هاي تلوزيون خوب مي شود و سرود هاي وطن پرستانه از محمد نوري و بقيه پخش خواهد كرد.
چرا ؟ چون براي مقابله با توطيه جديد استكبار بايد ملت برن راهپيمايي. توطيه جديد استكبار چيه؟ استعفاي طاهري! ديگه چيه ؟ اطلاعيه بوش مبني بر اينكه مردم ايران هيچ خواسته عجيب و غريب و غير منطقيي ندارن!
واقعا وقيحانه است...
يادم مي آد چند سال پيش مجله ايران فردا يه مقاله چاپ كرده بود و سير تحولات رو از اول انقلاب بررسي كرده بود. نوشته بود اول انقلاب سردمداران حكومت با فرياد اسلام - اسلام ، شروع كردند. پس از شروع جنگ براي به ميدان آوردن نيرو هاي جوان فرياد اسلام - ايران سر دادند. پس از جنگ براي پياده سازي طرح هاي اقتصادي(!) فرياد ايران - اسلام سر دادند. چه جالب خواهد بود اگر هم اينان سرود ايران - ايران سر دهند!
و امروز همان روز است.

هیچ نظری موجود نیست: