مرسی که وبلاگ ما را می خوانيد

وقتی به وبلاگ خودمان سر می زنم، 2 چيز برايم خيلی مهم است:
اول اينکه گلدون و خشت خام چی نوشتند؟
دوم اينکه چه کسانی نوشته های ما را خوانده اند و نظر داده اند.

نوشته، وقتی به کمال می رسد که خوانده شود.
و من از تمام کسانی که وبلاگ ما را می خوانند خيلی سپاسگزارم.
و بيشتر، از تمام کسانی که برای ما نظر می نويسند خيلی خيلی سپاسگزارم.
نظر شما، هرچه که باشد، موافق يا مخالف، فوق العاده با ارزش است: شما وقت گذاشته ايد، نوشته ی ما را خوانده ايد و باز وقت گذاشته ايد و فکر کرده ايد و باز وقت گذاشته ايد و نظرتان را هم نوشته ايد.
خيلی ممنون!

هیچ نظری موجود نیست: