در ميخانه ببستند خدايا مپسند
كه در خانه تزوير و ريا بگشايند

اصلا برام مهم نيست كه خانه عفافي توي اين مملكت باز مي شه يا نه! به طور غير رسمي كه خيلي وقته بازه و در واقع هيچ وقت بسته نشده اگر هم باز شه من پامو اونجا نمي ذارم. چون توي اين مملكت هيچ كاري درست انجام نمي شه و مطمينا اگر اهلش هم باشم از ترس كلي دردو مرض اونجا نمي رم. مازيار دوست فرهاد با بيست هزارتومن هميشه مي ره توي يه خونه توي ميرداماد و اين چيز عجيبي نيست. حالا اگه همون جا رسمي بشه مطمين باشيد مازيار هم ديگه نمي ره! چرا؟ چون هر كاري از دست مردم در اومده و رسما به دست دولت افتاده كاملا خراب شده! تو دبي و تركيه براي خنده اين جور جاها رفتم ولي تو ايران حتي براي خنده هم نخواهم رفت.
اگه همون وقتي كه مردم نمازشون رو آوردن بيرون خونه و مشروبشون رو بردند توي خونه دانسته تغييرات كنترل مي شد الان اين بحث ها منتفي بود. كلا اگه درامد خوبي نداشت هيچ وقت اين بحث مطرح نمي شد. گاو عزيز و بقيه دوستان هم تيپ، به شما قول مي دم اين مباحث كوچكترين تاثيري در زنگي من و شما نخواهد داشت.

هیچ نظری موجود نیست: