امروز چقدر پنجشنبه ست !
چرا همه جا هستی ؟
چرا همه چی هنوز اين همه پُر رنگه ؟
چرا وسط اين همه اسم ، فقط اسم تو توی ذهنم می رقصه ؟
چرا وسط اين همه حرف ، فقط حرفای تو توی گوشم زنگ می زنه ؟
چرا وسط اين همه صدا ، هنوز دلم از شنيدن صدای زنگ تلفن می لرزه ؟
چرا وسط اين همه خيابون ، هنوز نگاهم دنبال تو می گرده ؟
چرا امروز اين همه پنجشنبه ست ؟

با تغيير، از وبلاگ آيدا

هیچ نظری موجود نیست: