مي خواستم بنويسم از چه چيزهايي در آذربايجان لذت مي برم، ديدم كوههاي ميشو به تنهايي يك سال حرف دارند... از گردنه حيران كه بگذري جاي جاي ارسباران تو را در خود فرو مي برند. از كليبر تا زنوز. در آذربايجان بايد مراقب تك تك لحظه هايت باشي تا بدون درك لذتش نگذراني.
فعلا فقط سلام مي كنم

هیچ نظری موجود نیست: