نو كردن حديث كهنه...
... آن سان كه جان حقيقت را بازگويد .
چيزي كه به زندگي شور و هيجان مي بخشد، تعقيب است نه تسخير. راه است نه مقصد . تلاش است نه كاميابي..

هیچ نظری موجود نیست: