تيتر امروز روزنامه همشهري:
مجلس ديروز تصويب كرد: حق طلاق براي زنان ايران
خيلي مي بخشي ها ، عذر مي خوام ها... اما گوسفند خودتي همشهري !!! مجلس ديروز اين رو تصويب كرد:
" زن نيز مانند مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون از دادگاه تقاضاي طلاق كند."
پس خواهران محترم ميهن اسلامي ، زين پس نيز مي توانند مانند سابق چنانچه شوهرشان معتاد شد يا خرجي نداد يا مرتكب قتل عمد شد و به زندان افتاد و ... تقاضاي طلاق كند و با درخواست البته به حقش موافقت شود!
قربونت برم الهي...

هیچ نظری موجود نیست: