البلا للولا!
اگه شما يه نفر رو دوس داشته باشيد ولي او به شما كم توجهي كنه ، شما اذيتش مي كنيد؟
مثلا اگه براي پسر بچه چهارسال و نيمه تپل مپل خواهرتون يه تخم مرغ Kinder خريده باشيد ولي اون سرگرم هواپيما بازي خودش باشه و هيچ توجهي به شما نكنه نمي رين به زور بگيرين ماچش كنيد و گازش بگيريد بعد كه گريه اش در اومد تخم مرغه رو بهش بدين؟ اگه اين كار رو مي كنيد كار خوبي نمي كنيد.چون دردش مي گيره.
من نمي دونم اين چه مثال بي مزه اي بود كه معلم ديني ما براي تفسير جمله بالا زد؟
حالا من هم از زور تب دارم مي مي رم. يعني خدا برام تخم مرغ شانسي خريده؟

هیچ نظری موجود نیست: