دوستمو دوست دارم

وقتي نمي تونم خودمو ببخشم،
وقتي نمي تونم با خودم مهربون باشم،
وقتي از زمين و زمان خسته ام،

فقط دوستم مي تونه به من آرامش بده و يادم بياره كه بايد با خودم مهربون باشم

الان يادم اومده چطوري بايد در حال زندگي كنم اما به آينده بيانديشم و خوش باشم
آقا اصلا رمزش تو همين چارتا مصرعه:

خيام اگر ز باده مستي خوش باش
با ماه رخي اگر نشستي خوش باش

چون عاقبت كار جهان نيستي است
پندار نيي كنون كه هستي خوش باش

گور باباي كار و ... مي خوام مست كنم. حالا نه لزوما با مشروب ! به نظر شما با چه چيزايي ميشه خوب خوب مست شد؟

هیچ نظری موجود نیست: