مرد وفادار زن خودساخته مي خواهد
پر توقع بودن بد است؟ نه ، شايد..
كم توقع بودن چطور؟ البته كه نه

اما من مطمينم كم توقع بودن همونقدر انسان رو تخريب مي كنه كه پر توقع بودن. مطمينن كسي كه خيانت مي كنه جايي از زندگيش خواسته هاي بر حق زندگيش رو نديده گرفته. من شك ندارم كه هيچ آدم سالمي چنانچه با اونچه داره ارضا بشه فكر خيانت هم به سرش نمي زنه. پس شايد نكته اش تو انتخاب دقيق باشه :

گر تكيه زدي روزي برتخت سليمان زن
ور پنجه زدي روزي بر پنجه رستم زن

گر عارف حق ديدي چشم از همه بر هم زن
چون دل به يكي دادي آتش به دو عالم زن

هم چشم تماشا را بر روي نكو بگشا
هم دست تمنا را بر گيسوي پر خم زن

چون ساقي رنداني مي با لب خندان خور
چون مطرب مستاني ني با دل خرم زن

مگه ميشه كسي تكيه گاهش تخت سليمان باشه و اونوقت دلش بخواد رو كاناپه بخوابه؟! يا رستم رو داشته باشه و يه پهلوون پنبه رو براي زورآزمايي انتخاب كنه ؟!
پس خانمهاي عزيز لطفا تخت سليمان باشيد نه كاناپه شكسته، رستم باشيد نه پهلوون پنبه و مطمين باشيد هر مردي براي يه همچين زني آتش به هردو عالم مي زنه . و صد البته هر زن عاقلي براي چنين مردي تا پاي جان مايه مي گذاره.

هیچ نظری موجود نیست: