هجويات امروز من
كاش يكي بود منو كله پا مي كرد، دوتا محكم مي زد پشتم تا گريه كنم، بعد كه خيالش راحت مي شد خفه نشدم يه حوله تميز مي پيچيد دورم.
دارم خفه مي شم .چقدر نياز دارم دوباره متولد بشم.
هر روز متولد بشم
اصلا هر ديقه متولد بشم

اگه بتوني از خواب بيدار شدن هر روزت رو معجزه فرض كني اون وقت دنيا خيلي خوشرنگ تر مي شه

من خيلي خسته ام

هیچ نظری موجود نیست: