چاي مريم - Carte Dore
اين تبليغ چاي مريم يكي از قشنگترين تبليغ هاييه كه من تا حالا ديدم. براي اونايي كه تو ايران زندگي نمي كنن و اين تبليغ رو نديدن بگم كه اين تبليغ عكس يه مادر خوشگله با يه دختر كوچولوي ناز و ماماني كه دارن به طرز زيبايي به شما نگاه مي كنن و لبخند مي زنن. براي اينكه به عمق مطلب پي ببرين بگم كه با تبليغهاي خوشگل بستني Carte Dore ( كه اميدوارم ديكتشو درست نوشته باشم) برابري مي كنه. حالا چرا اينا رو گفتم؟ براي اينكه 3 ماه آزگاره من دارم به اين تبليغ نگاه مي كنم و لذت مي برم اما تازه ديروز بعد از اينكه خواهرم نشونم داد متوجه اين جمله زيباي بالاي تبليغ شدم:
گل عشق در گلدان آرامش مي رويد
حالا هر روز كه از جلوي اين بيل بورد تبليغاتي رد مي شم اين جمله رو زمزمه مي كنم و كيف مي كنم. چقدر اتوبان بده آدم نمي تونه همه منظره هارو سر بكشه...

هیچ نظری موجود نیست: