گاوی که گفت whoops!


اين عکس رو اژدهای شکلاتی گذاشته بود تو وبلاگش، ديدم اينجا باشه بهتره!

آيا هيچوقت اژدهای شکلاتی می دونه که من وبلاگش رو می خونم و اينجا ازش اسم بردم؟!
آيا من می دونم که کيا وبلاگم رو می خونند و اسمم رو می برند؟!
در مورد سوال دوم از طريق Google سعی می کنم مرتب بفهمم چه کسی به ما لينک داده است.
در مورد سوال اول ولی، نمی دانم.

هیچ نظری موجود نیست: