سفرنامه ماخوليايي امام گلدون رحمته الله عليه
اول زغال و الكل و منقل ... ساعت 8:30حركت. رامتين و فرشاد . من و فرهاد.جاي او خالي. يادگار امام حسن هم مي اد. به سمت چالوس باباي رامتين. تنظيم باد اول جاده. زير پل فرهاد چرا يواش مي آي؟ من مي رم تو ماشين رامتين. اوپس ائتس ائتس. ديگه واي نستيم كه ناهار برسيم.
مي رسيم. اول يه ويلاي 500 ميليوني خوشگل بعد شهرك رامتين اينا. چه قشنگه. جاي او خالي. باباي رامتين.سلام. يه ليوان آب. كته كباب اميد. فقط فرشاد ماهي بدون ماست گوسفندي. دارم ميتركم. حالا خونه. پاها دراز جلوي تلوزيون. واليبال نشسته بعد از نوزده سال بالاخره باخت! اونم به بوسني . خب اونا هم مثل ما جنگ زدن. شما برين قيلوله. من و رامتين دنبال ربروف تا هتل رامسر ... نيست كه نيست! آها خدا عمرت بده جلال خان. قربون تو و اون دوچرخت. آدم ياد آينه عبرت مي افته. 7 تا 15 هزار تومن! تازه ربروف هم نداره سبيروف مي آره!!! بازم بد نيست. بر مي گرديم. بابا چرا نگران شدين ؟ منقل - جوجه - نوار - جوك هاي باباي رامتين. اوه اوه اوه ارتفاع ! جاي او خالي عجب هوايي شده.من اين بالا تو اوج دختراي دچرخه سوار اون پايين.
دم ويلاي بهداد اينا نمي گم چي كار
جيش بوس لالا تا فردا
بابا فرهاد چه خبرته كله سحر؟ خيله خب بابا پاشو بريم. من و فرهاد تخم مرغ و كره. باباي رامتين صبحانه - حاضر است. انقدر بخورين كه بتركين. جاي او خالي بهش زنگ بزنم؟ آنتن نمي ده. فوتبال - هواي شرجي - يك ساعت و نيم. پينگ پنگ با آقاي مهندس، يه گيم هم نتونستم ازش بگيرم ، رامتين هم نتونست. خيلي بازيش خوب بود پدر ... اوخ اوخ عجب تو برگي . اگهميتونيبخون - نميتونينخون
كنار دريا : فرهاد! كليد ماشين- جاي او خالي چه موجايي! آخر لذت. حيف كه آيندگان مي گن بعد از تركمانچاي ، خزر - خدافظ خزر!!
بوف، رامتين دهن يارو رو سرويس كرد يه سيبزميني اضافه داد. جاي او خالي
ويلا. باباي رامتين پيتزاشو بخوره. باندا بيرون صدا تا آخر رو تراس - منقل، سوسيس ... ارتفاع مجدد. باباي رامتين بازم جوك ، عجب آدم باحاليه
پارتي دعوت شديم! جاي او خالي
گيتار زديم و خونديم جاي او خالي
خوابيديم جاي او خالي
رامتين بالاخره هيچ كاري نكرد! حتي دوچرخشو هم نگرفت!

روز آخر :( جارو برقيجاي او خالي !! - خدافظ باباي رامتين ما از جاده عباس آباد شما از اينور
ماهي قزل- اوومجاي او خالي

ترافيك - رامتين مگه فرمول يكه؟! جاده رو كشتيم
سلام جاي او خالي

هیچ نظری موجود نیست: